Thành phần

Bo: 20.000ppm, Cu: 15.000ppm, Zn: 15.000ppm, Fe: 10.000ppm

NAA: 500ppm, CaO: 5%, Axit Humic: 1%, MgO 7%, SiO2: 5%

Hợp chất chuyên chống lá, mùi hôi.

Ứng dụng

– Phục hồi phục hồi, phát triển mô tơ mạnh

– Rời chế độ, trái, nứt rời.

– Giúp nhân, hạt, trái bóng, đồng đều

– Giới hạn hiện tượng vàng lá, lá non, quăn lá, cháy lá, biến dạng lá non, mất lục ở lá non.

– Giới hạn vi khuẩn, nấm bệnh và sầu riêng tấn công.

Sử dụng

Bón đơn hoặc kết hợp với các phân vùng khác như: NPK, Ure, SA, DAP, Kali, Hữu cơ.

– Cây Cà Phê Kiến Thiết: Dùng 10kg Sahara trả lại cho 500-600 gốc

– Cây Cà Phê Kinh Doanh: Dùng 10kg Sahara trả lại cho 300- 400 gốc

–  Cây Hồ Tiêu Non: Sử dụng 10kg Sahara trở lại cho 900-1000 trụ

– Cây Tiêu Kinh Doanh: Sử dụng 10kg Sahara trở lại cho 700-800 trụ.

Vi Lượng Sahara_ Mùa Mưa

Read more
Add to the

hàng Giỏ

Vi Lượng Sahara

hành phần

Bo: 25.000ppm, Cu: 10.000ppm, Zn: 20.000ppm, Fe: 10.000ppm

NAA: 500ppm, CaO: 5%, Axit Humic: 1%, MgO 7%, SiO2: 5%

Hợp chất chuyên dụng chống lá, mùi hôi.

Công dụng

– Phục hồi phục hồi, phát triển mô tơ mạnh

– Kích thích trồng bông đồng loạt, loạt đồng loạt.

– Kém dài tuổi thọ hoa phấn, giúp quá trình thụ phấn được tối đa.

– Giúp nhân, hạt, hạn chế rụng trái.

– Giới hạn hiện tượng vàng lá, lá non, quăn lá, cháy lá, biến dạng lá non, mất lục ở lá non.

– Giới hạn vi khuẩn, nấm bệnh và sầu riêng tấn công.

Cách dùng

Bón đơn hoặc kết hợp với các phân vùng khác như: NPK, Ure, SA, DAP, Kali, Hữu cơ.

– Cây Cà Phê Kiến Thiết: Dùng 10kg Sahara trả lại cho 500-600 gốc

– Cây Cà Phê Kinh Doanh: Dùng 10kg Sahara trả lại cho 300- 400 gốc

–  Cây Hồ Tiêu Non: Use 10kg Sahara trở lại cho 900-1000 trụ

– Cây Tiêu Kinh Doanh: Dùng 10kg Sahara trở lại cho 700-800 trụ.

ĐÂY LÀ TIÊU ĐỀ TÙY CHỈNH

Vi Lượng Pomyna_Canada Dùng Cho Mùa Khô

Read more
Add to the

hàng Giỏ

Vi Lượng Pomyna Mùa Khô

Thành Phần
Bo : 10.000ppm, Cu : 3.500 ppm, Zn : 10.000ppm, Mn : 3.000ppm, MgO 3%
NAA : 500ppm, Fe : 15.000ppm, Axit Humic : 10.000ppm.
Bổ sung hợp chất chuyên dùng giúp cây trồng trổ bông đều, đồng loạt.
Công Dụng
– Kích thích cây trồng trổ bông đều, đồng loạt
– Giúp kéo dài tuổi thọ phấn hoa, tạo thuận lợi cho quá trình thụ phấn.
– Giúp nhân to, hạt trắc, hạn chế thối cuống, rụng trái non.
– Cân đối dinh dưỡng, giúp cây trồng phát triển đều, mạnh
– Kích thích rễ cây trồng phát triển.
Cách Dùng
Bón đơn hoặc trộn với phân khác như: NPK, Ure, S.A, D.A.P, Kali, Hữu cơ.
– Cây Cà Phê Kiến Thiết: Dùng 10kg Pomyna bón cho 500-600 gốc
– Cây Cà Phê Kinh Doanh: Dùng 10kg Pomyna bón cho 300- 400 gốc
– Cây Hồ Tiêu Non: Dùng 10kg Pomyna bón cho 900-1000 trụ
– Cây Tiêu Kinh Doanh: Dùng 10kg Pomyna bón cho 700-800 trụ.

Đơn giản – Đá.

Semper vulputate aliquam curae condimentum quisque gravida fusce concallis arcu cum at.

$ 199,00

.elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-6808247> .elementor-container> .elementor-row> .elementor-column> .elementor-column-wrap> .elementor-widget-wrap {align-content: center; align-items: center;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-8429901> .elementor-column-wrap> .elementor-widget-wrap> .elementor-widget: not (.elementor-widget__width-auto): not (.elementor-widget__width- ban đầu): not (: last-child): not (.elementor-Absolute) {margin-bottom: 15px;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title {font-size: 54px; line-height: 64px;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title-after_title {font-size: 16px;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor -element-181702 {color: # 2d2d2d; font-size: 32px;}. elementor-1685 .elementor-element. elementor-element-9902107 {text-align: center;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-9902107> .elementor-widget-container {margin: -140px 0px -200px 0px;} @ media (max- width: 1024px) {. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title-after_title, .elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title-subtitle, .elementor-1685 .elementor- element.elementor-element- 5cebd5d .woodmart-title-container {max-width: 67%;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title {font-size: 42px; line-height: 52px;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title-after_title {font-size: 14px;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-9902107> .elementor-widget-container {margin: 0px 0px -280px 0px;}} @ media (max-width: 1024px) và (min-width: 768px) {. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-8429901 {width: 100%;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-1957095 {width: 100%;}} @ media (max-width: 767px) {. elementor-1685 .elementor -element.elementor-element-8429901 {width: 100%;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title-after_title, .elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title -subtitle, .elementor-1685 .elementor-element.elementor-element- 5cebd5d .woodmart-title-container {max-width: 100%;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title {font -size: 32px; line-height: 42px;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-1957095 {width: 100%;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-9902107> .elementor -widget-container {margin: 0px 0px -200px 0px; }} elementor-element-1957095 {width: 100%;}} @ media (max-width: 767px) {. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-8429901 {width: 100%;}. elementor-1685 .elementor -element.elementor-element-5cebd5d .title-after_title, .elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title-subtitle, .elementor-1685 .elementor-element.elementor-element- 5cebd5d .woodmart-title -container {max-width: 100%;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title {font-size: 32px; line-height: 42px;}. elementor-1685 .elementor-element. elementor-element-1957095 {width: 100%;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-9902107> .elementor-widget-container {margin: 0px 0px -200px 0px;}} elementor-element-1957095 {width: 100%;}} @ media (max-width : 767px) {. elementor-1685 .elementor-element. elementor-element-8429901 {width: 100%;}. elementor-1685 .elementor -element.elementor-element-5cebd5d .title-after_title, .elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title-subtitle, .elementor-1685 .elementor-element.elementor-element- 5cebd5d .woodmart-title -container {max-width: 100%;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title {font-size: 32px; line-height: 42px;}. elementor-1685 .elementor-element. elementor-element-1957095 {width: 100%;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-9902107> .elementor-widget-container {margin: 0px 0px -200px 0px;}} elementor-element-5cebd5d .title-after_title, .elementor-1685 .elementor-element. elementor-element-5cebd5d .title-subtitle, .elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .woodmart-title-container {max-width: 100%;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title {font-size: 32px; line-height: 42px;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element -1957095 {width: 100%;}. Elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-9902107> .elementor-widget-container {margin: 0px 0px -200px 0px;}} elementor-element-5cebd5d .title-after_title, .elementor-1685 .elementor-element. elementor-element-5cebd5d .title-subtitle, .elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .woodmart-title-container {max-width: 100%;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-5cebd5d .title {font-size: 32px; line-height: 42px;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element -1957095 {width: 100%;}. Elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-9902107> .elementor-widget-container {margin: 0px 0px -200px 0px; }} elementor-element.elementor-element-1957095 {width: 100%;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-9902107> .elementor-widget-container {margin: 0px 0px -200px 0px;}} elementor-element.elementor-element-1957095 {width: 100%;}. elementor-1685 .elementor-element.elementor-element-9902107> .elementor-widget-container {margin: 0px 0px -200px 0px;}}

Eames – Ghế bên.

Semper vulputate aliquam curae condimentum quisque gravida fusce concallis arcu cum at.

Chỉ $ 99,00

.elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-927188> .elementor-container> .elementor-row> .elementor-column> .elementor-column-wrap> .elementor-widget-wrap {align-content: center; align-items: center;}. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-9108405> .elementor-column-wrap> .elementor-widget-wrap> .elementor-widget: not (.elementor-widget__width-auto) : not (.elementor-widget__width-initial): not (: last-child): not (.elementor-Absolute) {margin-bottom: 15px;}. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-9108405 {z -index: 1;}. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-3994821 .title-subtitle {font-family: “Poppins”, Sans-serif; font-size: 18px; font-weight: 600; line -height: 28px;}. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-3994821 .title {font-size: 42px; line-height: 52px;}.elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-3994821 .title-after_title {font-size: 16px;}. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-4372899 {color: # 83b735; font-size: 32px ;}. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-6801971 {text-align: center;} @ media (max-width: 1024px) {. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-3994821 .title -subtitle {font-size: 16px;}. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-3994821 .title-after_title {font-size: 14px;}. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-6801971 > .elementor-widget-container {margin: -45px 0px 0px 0px;}} @ media (max-width: 1024px) và (min-width: 768px) {. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-9108405 {width: 100%;}. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-6493496 {width: 100%;}} @ media (max-width: 767px) {. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-9108405 {width: 100%;}. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-3994821 .title {font-size: 32px; line-height: 42px;}. elementor-1687 .elementor-element .elementor-element-6493496 {width: 100%;}. elementor-1687 .elementor-element.elementor-element-6801971> .elementor-widget-container {margin: -45px 0px -20px 0px;}}

CAPPELLINI

Ghế tiếp khách bằng gỗ .

Semper vulputate aliquam curae condimentum quisque gravida fusce concallis arcu cum at.

Chỉ $ 999,00

slider-main-demo-dummy-3

YẾU TỐ XTEMOS

TRƯỢT ĐÈN SCHEME MÀU SẮC

# slider-53 .woodmart-slide {
min-height: 495px;
}
@media (min-width: 1025px) {
.browser-Internet # slider-53 .woodmart-slide {
height: 495px;
}
}
@media (max-width: 1024px) {
# slider-53 .woodmart-slide {
min-height: 495px;
}
}
@media (max-width: 767px) {
# slider-53 .woodmart-slide {
min-height: 495px;
}
}
# slide-1689.woodmart-load {
background-image: url (https://phanboncanada.com/wp-content/uploads/2018/07/dark-sld-bg-dummy-1.jpg); }
# slide-1689 {
background-color: # f8f8f8; }
# slide-1689 .woodmart-slide-inner {
max-width: 1035px; }
@media (max-width: 1024px) {
# slide-1689 .woodmart-slide-inner {
max-width: 1200px; }
}
@media (max-width: 767px) {
# slide-1689 .woodmart-slide-inner {
max-width: 800px; }
}
# slide-1691.woodmart-load {
background-image: url (https://phanboncanada.com/wp-content/uploads/2018/07/dark-sld-bg-dummy-2.jpg); }
# slide-1691 {
background-color: # f8f8f8; }
# slide-1691 .woodmart-slide-inner {
max-width: 1035px; }
@media (max-width: 1024px) {
# slide-1691 .woodmart-slide-inner {
max-width: 1200px; }
}
@media (max-width: 767px) {
# slide-1691 .woodmart-slide-inner {
max-width: 800px; }
}
# slide-1693.woodmart-load {
background-image: url (https://phanboncanada.com/wp-content/uploads/2018/07/dark-sld-bg-dummy-3.jpg); }
# slide-1693 {
background-color: # f8f8f8; }
# slide-1693 .woodmart-slide-inner {
max-width: 1035px; }
@media (max-width: 1024px) {
# slide-1693 .woodmart-slide-inner {
max-width: 1200px; }
}
@media (max-width: 767px) {
# slide-1693 .woodmart-slide-inner {
max-width: 800px; }
}

.elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-3560430> .elementor-container> .elementor-row> .elementor-column> .elementor-column-wrap> .elementor-widget-wrap {align-content: center; align-items: center;}. elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-4705835> .elementor-column-wrap> .elementor-widget-wrap> .elementor-widget: not (.elementor-widget__width-auto) : not (.elementor-widget__width-initial): not (: last-child): not (.elementor-Absolute) {margin-bottom: 15px;}. elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-82525d3 .title {font-size: 54px; line-height: 64px;}. elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-82525d3 .title-after_title {font-size: 16px;}. elementor-1689 .elementor-element.elementor -element-7851430 {color: #cfcfcf; font-size: 32px;}. elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-2015568 {text-align: center;}. elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-2015568> .elementor-widget-container {margin: 0px 0px -55px 0px;} @ media (max-width : 1024px) {. Elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-82525d3 .title-after_title, .elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-82525d3 .title-subtitle, .elementor-1689 .elementor-element .elementor-element-82525d3 .woodmart-title-container {max-width: 67%;}. elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-82525d3 .title {font-size: 42px; line-height: 52px; } .elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-82525d3 .title-after_title {font-size: 14px;}} @ media (max-width: 1024px) và (min-width: 768px) {. elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-4705835 {width: 100%;}. elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-3406987 {width: 100%;}} @ media (max-width:767px) {. Elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-4705835 {width: 100%;}. Elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-82525d3 .title-after_title, .elementor-1689 .elementor- element.elementor-element-82525d3 .title-subtitle, .elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-82525d3 .woodmart-title-container {max-width: 100%;}. elementor-1689 .elementor-element. elementor-element-82525d3 .title {font-size: 32px; line-height: 42px;}. elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-3406987 {width: 100%;}}elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-82525d3 .title {font-size: 32px; line-height: 42px;}. elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-3406987 {width: 100%;} }elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-82525d3 .title {font-size: 32px; line-height: 42px;}. elementor-1689 .elementor-element.elementor-element-3406987 {width: 100%;} }

Đơn giản – Ghế đá.

Semper vulputate aliquam curae condimentum quisque gravida fusce concallis arcu cum at.
blank
blank
blank

$ 199,00

dark-slider-main-dummy-1

.elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-6589538> .elementor-container> .elementor-row> .elementor-column> .elementor-column-wrap> .elementor-widget-wrap {align-content: center; align-items: center;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-9293897> .elementor-column-wrap> .elementor-widget-wrap> .elementor-widget: not (.elementor-widget__width-auto) : not (.elementor-widget__width-initial): not (: last-child): not (.elementor-Absolute) {margin-bottom: 15px;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-b3e3614 .title {font-size: 54px; line-height: 64px;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-b3e3614 .title-after_title {font-size: 16px;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor -element-1677381 {color: #cfcfcf; font-size: 32px;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-5548140 {text-align: center;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-5548140> .elementor-widget-container {margin: 0px 0px -150px 0px;} @ media (max-width : 1024px) {. Elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-b3e3614 .title-after_title, .elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-b3e3614 .title-subtitle, .elementor-1691 .elementor-element .elementor-element-b3e3614 .woodmart-title-container {max-width: 63%;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-b3e3614 .title {font-size: 42px; line-height: 52px; } .elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-b3e3614 .title-after_title {font-size: 14px;}} @ media (max-width: 1024px) và (min-width: 768px) {. elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-9293897 {width: 100%;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-1149183 {width: 100%;}} @ media (max-width: 767px) {. elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-9293897 {width: 100%;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-b3e3614 .title- after_title, .elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-b3e3614 .title-subtitle, .elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-b3e3614 .woodmart-title-container {max-width: 100%;} .elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-b3e3614 .title {font-size: 32px; line-height: 42px;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-1149183 {width: 100%; } .elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-5548140> .elementor-widget-container {margin: 0px 0px -200px 0px;}}elementor-element-b3e3614 .title-subtitle, .elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-b3e3614 .woodmart-title-container {max-width: 100%;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor- element-b3e3614 .title {font-size: 32px; line-height: 42px;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-1149183 {width: 100%;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor -element-5548140> .elementor-widget-container {margin: 0px 0px -200px 0px;}}elementor-element-b3e3614 .title-subtitle, .elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-b3e3614 .woodmart-title-container {max-width: 100%;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor- element-b3e3614 .title {font-size: 32px; line-height: 42px;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor-element-1149183 {width: 100%;}. elementor-1691 .elementor-element.elementor -element-5548140> .elementor-widget-container {margin: 0px 0px -200px 0px;}}0px 0px -200px 0px;}}0px 0px -200px 0px;}}

Eames – Ghế bên.

Semper vulputate aliquam curae condimentum quisque gravida fusce concallis arcu cum at.

Chỉ $ 25000

.elementor-1693 .elementor-element.elementor-element-5309878> .elementor-container> .elementor-row> .elementor-column> .elementor-column-wrap> .elementor-widget-wrap {align-content: center; align-items: center;}. elementor-1693 .elementor-element.elementor-element-2970885> .elementor-column-wrap> .elementor-widget-wrap> .elementor-widget: not (.elementor-widget__width-auto) : not (.elementor-widget__width-initial): not (: last-child): not (.elementor-Absolute) {margin-bottom: 15px;}. elementor-1693 .elementor-element.elementor-element-2970885 {z -index: 1;}. elementor-1693 .elementor-element.elementor-element-4eb7752 .title-subtitle {color: #CFCFCF; font-family: “Poppins”, Sans-serif; font-size: 18px; font- weight: 600;}. elementor-1693 .elementor-element.elementor-element-4eb7752 .title {font-size: 42px; line-height: 52px;}. elementor-1693.elementor-element.elementor-element-4eb7752 .title-after_title {font-size: 16px;}. elementor-1693 .elementor-element.elementor-element-2525528 {color: # 83b735; font-size: 32px;}. elementor -1693 .elementor-element.elementor-element-131747 {text-align: center;}. Elementor-1693 .elementor-element.elementor-element-131747> .elementor-widget-container {margin: 0px 0px -105px 0px; } @media (max-width: 1024px) {. elementor-1693 .elementor-element.elementor-element-4eb7752 .title-after_title {font-size: 14px;}. elementor-1693 .elementor-element.elementor-element- 131747> .elementor-widget-container {margin: -20px 0px -105px 0px;}} @ media (max-width: 1024px) và (min-width: 768px) {. Elementor-1693 .elementor-element.elementor-element -2970885 {width: 100%;}. Elementor-1693 .elementor-element.elementor-element-4535127 {width: 100%;}} @ media (max-width: 767px) {. Elementor-1693.elementor-element.elementor-element-2970885 {width: 100%;}. elementor-1693 .elementor-element.elementor-element-4eb7752 .title {font-size: 32px; line-height: 42px;}. elementor-1693 .elementor-element.elementor-element-4535127 {width: 100%;}. elementor-1693 .elementor-element.elementor-element-131747> .elementor-widget-container {margin: -20px 0px -140px 0px;}}

CAPPELLINI

Ghế tiếp khách bằng gỗ.

Semper vulputate aliquam curae condimentum quisque gravida fusce concallis arcu cum at.

Chỉ $ 999,00