WOOCOMMERCE

RECENT PRODUCTS

Display recent products using Elementor

NPK 21-5-18

Công Thức Đạm (N): 21% Lân (P2O5): 5% Kali (K) : 18% Lưu Huỳnh (S): 5% Các trung, vi lượng

Supper D-A-P Canada

15.000,0 14.700,0
Công Thức Đạm (N): 27% Lân (P 2 O 5 ): 25% Lưu Huỳnh (S): 5% Các trung, vi lượng (TE): Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B, Mo ..... Application Super DAP_Canada bổ sung đầy đủ dinh dưỡng giúp thiết bị phát triển mạnh mẽ, cực khỏe. Đây là nền tảng để trồng hấp thụ tối đa nguồn dinh dưỡng để tăng trưởng và phát triển cực mạnh các giai đoạn: Phát triển, để làm chi nhánh Giúp lâu và cây xanh cực thịnh, lá tán xum xuê, hỗ trợ tốt cho cây kết hợp quá. Use Sử dụng tất cả cho loại cây trồng. - Cà phê: 300 - 500g / gốc / lần - Hồ tiêu: 150 - 200g / nọc / lần - Xem thêm tại: http://phanboncanada.com.vn/san-pham/npk-super-dap-50.html#sthash.G9YWdtgE.dpuf

NPK Pomyna_Mùa Khô

8.200,0 8.100,0
Công Thức N: 20%, P2O5: 5%, K2O: 5% Bổ sung vi lượng: Bo, Cu, Zn, Mn ... Application Bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng, cây giúp cây phát triển mạnh Active cây trồng thích hợp, tối đa bên trái Rời khỏi chế độ, quay lại. Giúp trái nhanh, trắc, đều.    - Use: Cà Phê: 300 - 450 kg / ha Hồ Tiêu: 200 -350kg / ha Cây Lúa: 350 - 500kg / ha Cây Ăn Trái: 300 - 400kg / ha - Xem thêm tại: http://phanboncanada.com.vn/san-pham/npk-pomyna-mua-kho-37.html#sthash.qHd82HbO.dpuf