Cà phê xuất khẩu

blank

THAM KHẢO

Chất lượng cà phê tốt nhất

Kiểm tra chất lượng tại HELENA là trục trung tâm xoay quanh toàn bộ hoạt động của chúng tôi, xác định từng giai đoạn trong quá trình biến các sản phẩm xuất khẩu của chúng tôi. Kiểm tra chất lượng quy định ra khỏi điểm của quá trình mua và sản xuất. Với dây sản xuất linh hoạt, HELENA có thể trả lời các công cụ yêu cầu của ngành về các vấn đề sau:
– Loại đậu đen và hỏng
– Loại bỏ tạp chất
– Độ ẩm
– Hạt / hạt kích thước
– ISO 10470 : 2004 Số lượng khuyết tật
– Loại bóng
Khi cần thiết, hàng hóa thành phẩm sau đó được lấy mẫu bởi các nhà khảo sát chất lượng độc lập trước khi xuất cuối cùng để được duyệt.

Kỹ thuật số

CÀ PHÊ VỐI

CÀ PHÊ ARABICA

KHÁC

Mũ lưỡi trai

Related Projects