Phân bón

Bón phân NPK cho cây cà phê trong từng giai đoạn

bon-phan-NPK-cho-cay-ca-phe-trong-tung-giai-doan

Bón phân NPK cho cây cà phê trong từng giai đoạn là điều rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và trái cà phê.

Chuyên gia lựa chọn phân bón cho cà phê từng giai đoạn

Giai đoạn sau khi trồng: giai đoạn này được tính từ năm đầu tiên đến năm thứ 3 sau khi trồng cây cà phê

– Giai đoạn chuẩn bị cho đất trồng: giai đoạn này bạn tiến hành bón vôi để cải tạo đất nhằm nâng cao pH đất, diệt khuẩn… … với lượng vôi bón từ 2-4 tấn/ha, bón rãi khắp vườn, sau đó đợi 1 đến 2 cơn mưa cho vôi tan hết ta tiến hành trồng cà phê.

– Trước khi bắt đầu trồng cây cà phê khoảng từ 5 – 7 ngày, thì bạn có thể bón lót cho mỗi hố trồng cây khoảng 0,5kg phân hữu cơ Fertiplus 65OM, trộn đều vào đất trong hố trước khi trồng cây xuống. Nên lưu ý sau khi bón nhớ tiến hành các biện pháp giúp giữ ẩm cho hố trồng.

bon-phan-NPK-cho-cay-ca-phe-trong-tung-giai-doan

Lượng phân bón đầu tư  cơ bản như sau:

Năm thứ 1 (cây được 1 tuổi): bón cho 1ha: 300kg NPK 16-16-8 (chia bón 4 lần/năm) + 200kg Super lân (chia bón 2 lần/ năm) + 500kg Hữu cơ Fertiplus 65OM (chia bón 2 lần/năm).

Năm thứ 2 (cây được 2 tuổi): bón cho 1 ha: 600-700kg NPK 16-16-8 (chia bón 4 lần/năm) + 750kg hữu cơ Fertiplus 65OM (chia bón 2 lần/năm).

Năm thứ 3 (cây được 3 tuổi): bón cho 1 ha: 800-900kg NPK 16-16-8 (chia bón 4 lần/năm) + 1 tấn hữu cơ Fertiplus 65OM (chia bón 2 lần/năm)

Giai đoạn cà phê kinh doanh (cà phê thời kỳ kinh doanh được, cho thu trái)

Đây là giai đoạn cực kì quan trọng đối với cây cà phê, vì vậy nên lưu ý về việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây cà, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của cây cà phê.

Theo các nghiên cứu chính thống thì để năng suất cà phê đạt được 3 tấn nhân/ ha/năm chúng ta phải bón phân cho 1 ha/1 năm: 200-250kg N nguyên chất, 80-100kg P2O5 nguyên chất, 200-250kg K2O nguyên chất và 10-15 tấn phân chuồng.

Nếu cà phê đạt năng suất cao hơn thì cứ mỗi tấn nhân tăng thêm ta phải bón thêm 70kg N nguyên chất, 20kg P2O5 nguyên chất và 70kg K2O nguyên chất.

Lượng phân bón hoá học đầu tư cho cả năm được chia làm 4 thời kỳ bón khác nhau. Lần thứ nhất vào mùa xuân trùng với giai đoạn tưới nước (thường sẽ vào tháng 1 và 2). Ba lần còn lại bón vào đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối của mùa mưa. Ở những nơi có lượng mưa lớn thì trong mùa mưa có thể chia ra làm 4 lần, giữa mùa mưa bón 2 lần, còn 2 lần vào đầu và cuối mùa mưa.

Lượng phân bón ở các lần bón trong 1 năm chia theo tỷ lệ % như sau:

 • Lần 1 (giai đoạn mùa khô, khoảng tháng 1 và 2): bón 15% trên tổng lượng phân bón dự kiến cho cả 1 năm.
 • Lần 2 (đầu mùa mưa): bón 25% trên tổng lượng phân bón dự kiến cho 1 năm.
 • Lần 3 (giữa mùa mưa): bón 30% trên tổng lượng phân bón dự kiến cho 1 năm
 • Lần 4 (cuối mùa mưa): bón 30% trên tổng lượng phân bón dự kiến cho 1 năm

Bón phân với tỷ lệ Đạm, Lân, Kali (công thức NPK) ở các lần bón như sau:

 • Lần 1 (giai đoạn mùa khô, khoảng tháng 1 và 2 chủ yếu): bón công thức phân với tỷ lệ N-P-K là 3-1-1 hoặc 2,5-1-1 (ví dụ như: NPK 30-10-10, NPK 25-9-9…)
 • Lần 2 (đầu mùa mưa): bón công thức phân với tỷ lệ N-P-K là 2-2-1 hoặc 1-1-1 (ví dụ như: NPK 19-16-8, NPK 16-16-8, NPK 16-16-16…)
 • Lần 3 (giữa mùa mưa): bón công thức phân với tỷ lệ N-P-K là 2-1-2 (ví dụ như: NPK 16-8-16, NPK 18-6-18…)
 • Lần 4 (cuối mùa mưa): bón công thức phân với tỷ lệ N-P-K là 2-1-3 hoặc 2-1-2,5 (ví dụ như: NPK 15-9-20, NPK 16-8-17…)

Ví dụ: Những vườn cà phê đạt 4 tấn nhân/ha/năm chúng ta sẽ bón 1,4-1,7 tấn phân NPK cho 1 ha/1 năm. Giả sử, sử dụng các công thức NPK 25-9-9, NPK 16-16-8, NPK 16-8-16, NPK 15-9-20 để bón thì có thể chia ra như sau:

 • lần 1(giai đoạn mùa khô): sẽ bón 200kg NPK 25-9-9/ha
 • lần 2 (đầu mùa mưa): sẽ bón 350-450kg NPK 16-16-8/ha
 • lần 3 (giữa mùa mưa): sẽ bón 400-500kg NPK 16-8-16/ha
 • lần 4 (cuối mùa mưa): sẽ bón 400-500kg NPK 15-9-20/ha

bon-phan-NPK-cho-cay-ca-phe-trong-tung-giai-doan

Kết luận

Đối với những vườn cà phê mà có năng suất cao 7-8 tấn nhân/ha/năm, nhà nông nên tăng số lần bón phân trong 1 năm lên thành 6-7 lần/năm. Còn lượng phân cho 1 lần bón không nên tăng lên quá nhiều nhằm tránh hiện tượng cây trồng bị sốc phân, mất phân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *