Phân bón

Sử dụng phân bón cho nông nghiệp – Nông dân kêu gọi thay đổi nhận thức

Nông dân kêu gọi thay đổi nhận thức về sử dụng phân bón cho nông nghiệp

Sử dụng phân bón cho nông nghiệp – Nông dân kêu gọi thay đổi nhận thức. Theo Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Hoàng Trung, sản xuất nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 50% sản lượng nông nghiệp của Việt Nam, hơn 90% xuất khẩu lương thực của cả nước và khoảng 70% xuất khẩu trái cây của cả nước.

Khu vực này hiện đang phải đối mặt với nhiều tác động và thách thức do biến đổi khí hậu gây ra. Nơi này cũng đang phải đối mặt với nguy cơ cao về thực phẩm không an toàn, ô nhiễm đất và ô nhiễm nước, điều này có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Việc sử dụng phân bón và các sản phẩm bảo vệ thực vật ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn 35-40% so với mức trung bình của cả nước. Riêng về phân bón không hữu cơ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng tới 754 kg/ha trong khi trung bình cả nước xấp xỉ 560 kg/ha.

Việt Nam nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng còn một số bất cập trong việc sử dụng phân bón và các sản phẩm bảo vệ thực vật. Nói chính xác, có rất nhiều trường hợp lạm dụng.

Để các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đáp ứng hơn nữa yêu cầu của các nhà nhập khẩu quốc tế, các giải pháp đã được đề xuất tại cuộc họp bao gồm các cơ chế, chính sách thúc đẩy sử dụng phân bón hữu cơ và sinh phẩm để bảo vệ thực vật.

Các nhóm cụ thể như nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân cần được đào tạo cụ thể về việc sử dụng phân bón và sản phẩm sản xuất cây trồng.

Cũng cần xây dựng mã số cho vùng nuôi và cơ sở đóng gói cũng như phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Các mô hình đối tác công tư cần được đẩy mạnh hơn nữa để đảm bảo sản xuất và thương mại bền vững các sản phẩm chủ lực trong khu vực.

Việt Nam cũng có thể học hỏi kinh nghiệm của các nước và tận dụng sự hỗ trợ của họ trong quản lý sản phẩm nông nghiệp.

Nông dân kêu gọi thay đổi nhận thức về sử dụng phân bón cho nông nghiệp

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, lâu nay, nông dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã sử dụng quá nhiều phân bón, thuốc bảo vệ thực vật quá mức để phòng bệnh cho cây trồng và cho năng suất sản xuất cao.

“Đã đến lúc cho nông dân thấy rằng nếu họ thay đổi cách sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu, các doanh nghiệp thực phẩm sẵn sàng ở bên họ”, ông Hoan nói.

Cần xây dựng một hệ sinh thái hoặc liên minh các doanh nghiệp có trách nhiệm ủng hộ nông nghiệp bền vững, vì lợi ích của nông dân và thương hiệu nông sản quốc gia.

Theo Bộ trưởng, liên minh sẽ ngồi lại với các cơ quan quản lý nhà nước để hoạch định các chiến lược phát triển dài hạn và cơ bản, theo đó các mô hình canh tác bền vững sẽ được thực hiện và mở rộng.

Các mô hình sẽ giúp cung cấp cho nông dân những cách tiếp cận mới và những cách thức mới hướng tới nông nghiệp bền vững, ông nói.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *