Chuyên Dụng Cho Cây Hồ Tiêu

Nguồn Cafe Nhân Sạch Từ Nông Dân

Cà phê nhân Robusta khô

Trí Việt Coffee cung cấp Cà phê nhân Robusta được trồng tại vùng Tây Nguyên với các giống cà phê ngon, chất lượng như cà phê Trường sơn (Xanh Lùn), Cà phê Thiện Trường, Cà phê 138, …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *