Nông Sản

Kinh doanh nông nghiệp: Loại bỏ các rào cản đối với kinh doanh nông nghiệp

kinh-doanh-nong-nghiep-loai-bo-cac-rao-can-doi-voi-kinh-doanh-nong-nghiep

Kinh doanh nông nghiệp: Loại bỏ các rào cản đối với kinh doanh nông nghiệp. Để cải cách đồng bộ, hiệu quả các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thời gian qua, Bộ NN&PTNT đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Đến năm 2025, Bộ NN&PTNT sẽ cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% quy định và giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ các quy định về kinh doanh nông nghiệp trong các văn bản có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2020.

Mục tiêu mà Bộ NN&PTNT đặt ra là số hóa kết quả các thủ tục hành chính còn hiệu lực với giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương để đạt tỷ lệ tối thiểu 40%.

Trong giai đoạn 2021-2025, số hóa sẽ tăng ít nhất 20% mỗi năm cho đến khi tỷ lệ đạt 100% để đảm bảo kết nối và chia sẻ dữ liệu liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên nền tảng điện tử.

Mục tiêu của Bộ NN&PTNT là phấn đấu đạt ít nhất 90% tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính.

kinh-doanh-nong-nghiep-loai-bo-cac-rao-can-doi-voi-kinh-doanh-nong-nghiep

Để thực hiện các mục tiêu này, Bộ NN&PTNT đã tích cực thực hiện nhiều nhiệm vụ:

Thứ nhất, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đảm bảo các thủ tục hành chính mới được ban hành đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Trọng tâm là thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: bảo vệ thực vật, chăn nuôi, kiểm soát chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản, thú y, thủy sản và các lĩnh vực khác có tần suất giao dịch cao.

Thứ hai, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện; loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; loại bỏ thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, giảm các hình thức, tờ khai, giấy tờ không cần thiết có nội dung thông tin trùng lặp (trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và cơ sở dữ liệu có sẵn).

Thứ ba, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; loại bỏ các quy định bất hợp pháp, không cần thiết và không hợp lý; tổ chức thành công Chương trình “Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025”.

Bốn là, thực hiện kiểm tra, thống kê, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Năm là, thường xuyên cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên Bộ phận một cửa trên trang thông tin điện tử của Bộ và các đơn vị, Cổng dịch vụ công của Bộ và Hệ thống thông tin một cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; hoàn thành đổi mới và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa lồng vào nhau và ASEAN một cửa.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *